Osnivačka skupština - Društvo kaktusara Jugoslavije (kasnije: Srbije) - Beograd, 24.decembar 1994. godine