Društvo kaktusara Srbije
 


  Početna
 
O nama
Učlanjivanje
Aktivnosti
Novosti
Literatura

Album.01

Album.02

Album.03

Album.04

Album.05


 

 
Шта све радимо
 
       Наше активности се одвијају како на нивоу Друштва, тако и на нивоу секција.  Но, будући да у акцијама једне секције учествују и чланови из других места и секција, те две равни је тешко раздвојити.
       Друштво организује и спроводи  разне активности, набројаћемо само најинтересантније:
 
- Изложбе
- Редовни скупови по секцијама
- Ванредни скупови
- Истраживање сукулентне флоре Србије
 
Изложбе
 
       Најчешће и најкорисније акције Друштва су разне изложбе. На њима нам се и нама и Вама пружа најбоља прилика да једни другима, а широј јавности још и више, прикажемо своје збирке, њихово напредовање, нове примерке ..... Ми углавном наступамо самостално, али често и у сарадњи са другим организацијама.  У свим приликама наше поставке изазивају велику пажњу посетилаца, нарочито  млађих. То су такође и добре прилике да пружимо посетиоцима информације о нама и о томе како нам се могу придружити. 
       До сада је одржано више изложби у Београду, Нишу, Суботици, Новом Саду и  Обреновцу. Неке од њих, попут нишких и суботичких су постале већ и традиционалне.
       У последње време окрећемо се специјализованим изложбам на којима размењујемо искуства и приказујемо јавности поједине, атрактивне групе биљака из наших колекција. Таква је била “Хаворцијада у београдској Ботаничкој башти “ЈЕВРЕМОВАЦ” која је привукла велику пажњу, kao и joш нekoлиko изложби пoтoм.
 
Редовни скупови по секцијама
 
       Активности по локалним секцијама су најпожељнији и најефикаснији начин рада Друштва јер географска близина омогућује непосредно дружење и сталну сарадњу на унапређењу збирки. Рад у секцији координира њен председник кога бирају њени чланови. На редовним скуповима искуснији чланови излажу своја сазнања и искуства у узгоју ове или оне групе биљака, зависно од предмета интересовања чланова секције. Уобичајено је да се развије дискусија, размењују искуства, постављају питања и дају одговори на њих. Договарају се локалне акције или учешће на акцијама других секција. Размењују се, продају или купују биљке или семе. Или било шта друго што интересује чланове а има везе са нашим хобијем.
 
Ванредни скупови
 
       Многи кактусари којима прилике то дозвољавају радо преузимају улогу доброг домаћина и организују скупове у својим кућама. Реч је у првом реду о власницима стакленика и великих збирки које је вредно видети. Такође и изложбе које организују секције представљају одличну прилику да се окупимо. На таквим скуповима се међусобно боље упознајемо и ако живимо географски далеко једни од других, договарамо се о стварима важним за Друштво у целини, размењујемо сазнања, искуства и биљке, купујемо, продајемо ..... Једноставно, опет се дружимо и уживамо у нашем хобију.