Društvo kaktusara Srbije
          Album čine fotografije sa prirodnih staništa kaktusa i ostalih biljaka. Ovo je prvi od tri albuma kojima predstavljamo dio urugvajske površine na kojima ima po nekoliko vrsta kaktusa. Vidno je da nedostaje i kvalitetne tehnike i više vještine u pravljenju fotografija, ali ..... to nam je što nam je! Možda ćemo nekom drugom prilikom popraviti manjakavosti!?
Ankica i Milan Matić

Pampas - Cortaderia selloana